Paaskoti on myös

Nekku-kissan koti!

Luonto on lähellä kaikessa toiminnassa...

Paaskodissa toimitaan yhteisöhoidon periaatteilla. Tämä tarkoittaa, että jokainen asiakas on tasavertaisesti mukana yhdessä

omaisten ja henkilökunnan kanssa suunnittelemassa sekä tekemässä päätöksiä yhteisistä asioista. Kaikkia toiveita ei voida toteuttaa,

mutta kaikki asiakkaiden toiveet ja mielipiteet käsitellään yhdessä, tarpeita ja mielipiteitä kuunnellen.

Asiakkaan hoidosta ja kuntoutumisesta huolehtivat hoitaja, hoitava lääkäri, fysioterapeutti ja vapaaehtoiset.

Fysioterapiapalvelut hankitaan ostopalveluna.

Paaskodissa painotetaan yksilöllistä, kunnioittavaa ja toimintakykyä ylläpitävää hoitoa. Asiakkaalle tehdään hoitosuunnitelma,

jota tarkIstetaan säännöllisin välein. Omaisyhteistyötä tehdään asiakkaan ja omaisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Asiakkaan elämäntarinaan tutustutaan omaisten avulla.

Pitkäaikaishoitoon Paaskotiin voi hakeutua omakustanteisesti tai mm. kunnan tai kaupungin maksusitoumuksella.

Asiakas voi hakea Kelan asumis- ja hoitotukea.

Paaskodin henkilökunta ja vastaava hoitaja ovat saaneet tehtävään tarvittavan koulutuksen, ja he ovat lisäksi toimialan asiantuntijoita. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Paaskoti on saanut sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukaisen SHQS-laaduntunnustuksen 23.9.2016

ja se on voimassa 22.9.2019 asti.

Paaskodin yrittäjinä toimivat Eeva Kokkonen ja Mervi Huurinainen.

 

Paaskodin lähiesimies on Tanja Mankinen 040 745 6649

 

Tutustu myös Runnin Kartanonmäkeen

 

Koivurinteen palvelutalo Oy  •  Hoitokoti Paaskoti  •  Ruosteenrannantie 344 A  •  74595 RUNNI  •  040  745 6649  •  paaskoti(at)paaskoti.fi